top of page

טופס הרשמה למאבק למען רפואה מותאמת לבני אדם עם אוטיזם

אם הגעתם לכאן, כנראה שאתם מבינים שמדובר בעוד מאבק לאוסף. מאבק חשוב. על החיים ועל איכות החיים של ילדים ובוגרים עם אוטיזם. מזמינה אתכם להירשם למאבק להקמת מרפאות מומחים מונגשות עבור ילדים ועבור בוגרים עם אוטיזם, שיאבחנו ויטפלו בבעיות הרפואיות השכיחות בקרב האהובים שלנו.

תודה שנרשמת למאבק! נהיה בקשר

DNA.jpg
bottom of page